Aniversario dedicación Parroquia

05.03.2023

"Oremos para que las parroquias, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados» #PapaFrancisco Celebrem l'aniversari de la dedicació de la nostra parròquia. Per això fem nostres les paraules del Papa i donem gràcies a Déu per la comunitat parroquial on celebrem i creixem en la fe.