Festa Gran a Sant Vicent

30.04.2022
Demà festa gran!! A les 12:30 Missa major en honor de Sant Vicent Ferrer. Per la vesprada, solemne processó a les 19:30 a la que el nostre co patró anirà acompanyat per Sant Miquel i pel Crist de la Sang al que sempre ens hem aclamat els llirians en temps de la pesta i ara a la pandemia.Llirians i llirianes, devots tots; celebrem amb devoció i acció de gràcies la festa del nostre co patró.