Fiestas de San Miguel

27.09.2022

Com tots sabeu les xarxes socials són un mitjà per viure celebracions i moments en què físicament no podem estar. Per això la nostra comunitat parroquial apropa a casa vostra en directe ,avui, la Missa soleme de la baixada del nostre Patró i demà la Missa solemne del dia de Sant Miquel Arcàngel.Vos esperem per honrar el nostre Patró!!! Vixca Sant Miquel!