Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

01.07.2023

El día 1 de juliol es va celebrar la festa de la Preciosíssima Sang de Ntr. Sr. Jesucrist. 

En Llíria, hi ha una especial devoció pel Crist que porta este nom i es va celebrar una misa en l'Església de la Sang, on va tindre lloc la Missa Major en honor al Santísim Crist i el començament del novenari.